Sita kanałowe

Sita kanałowe stosowane są na początku procesu oczyszczania ścieków do usuwania zanieczyszczeń stałych – skratek. Montowane są w otwartych kanałach przepływowych oraz niekiedy wbudowywane są w istniejące instalacje technologiczne w oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych.

Wybrane parametry techniczne:

  • Przepływ: od 3 do 70 l/s
  • Średnica perforacji: 5 – 12 mm
  • Średnica sita: 300, 500 mm

Dostępne wersje wykonania:

  • AISI 304 / AISI316
  • Ogrzewanie i ocieplenie

Działanie sita kanałowego polega na przepływie ścieków przez perforowaną komorę kosza wlotowego, w którym porusza się przenośnik ślimakowy. W koszu zatrzymywane są skratki podczas cedzenia cieczy przez perforację kosza. Przenośnik ślimakowy wyprowadza skratki z kosza i jednocześnie prasuje je w celu zminimalizowania zawartości wody i zmniejszenia gabarytów usuwanych nieczystości.

Rozmiary sit kanałowych dopasowywane są do rozmiarów istniejącego kanału oraz przepływu ścieków. Sito wykonuje wstępną pracę na oczyszczalni ścieków przy separowaniu zanieczyszczeń stałych przed poddaniem ścieków dalszym procesom, w tym oczyszczaniu biologicznemu. Zapobiega się tym samym uszkodzeniom urządzeń w dalszym ciągu technologicznym oczyszczalni ‒ pomp, systemów napowietrzających itp. Rozmiar prześwitu perforacji kosza jest indywidualnie dobierany do danej aplikacji i potrzeb użytkownika. Transport skratek na zewnątrz odbywa się z użyciem przenośnika ślimakowego wyposażonego w strefę odwadniającą. Zagęszczone w ten sposób skratki wypadają do podstawionych kontenerów lub innych pojemników i są wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Eksploatacja sita jest całkowicie zautomatyzowana i nie wymaga stałej obsługi.

Odmianą sita kanałowego są sita pionowe. Mają podobną konstrukcję i wykonują podobne zadania. Instalowane są w zamkniętych studniach przepompowni. Z uwagi na często utrudniony dostęp serwisowy, co przy znacznej zawartości włókien, szmat itp. w ściekach surowych, powodujących blokowanie pracy spirali sita, zastosowanie tych urządzeń jest ograniczone i zalecane obecnie jedynie w szczególnych sytuacjach.