Sitopiaskowniki

Mechaniczne oczyszczanie ścieków jest konieczne ze względu na skuteczność dalszej ich obróbki. W tradycyjnych instalacjach po usunięciu na kratach większych zanieczyszczeń (skratek), następuje etap sedymentacji, oddzielanie drobinek piasku od wody wskutek grawitacyjnego osiadania w komorach piaskowników.

Wybrane parametry techniczne:

  • Przepływ: od 5 do 100 l/s

Sitopiaskownik pozwala połączyć oba etapy, jednocześnie oddzielając skratki i dokonując sedymentacji osadów mineralnych. Kompaktowe urządzenia z wbudowaną częścią sitową są znakomitą alternatywą dla tradycyjnych krat i oddzielnych piaskowników wymagających większej powierzchni i dodatkowej obsługi.

Dostępne wersje wykonania:
  • AISI 304 / AISI316
  • Sito bębnowe / sito spiralne
  • System odtłuszczania i napowietrzania
  • Ogrzewanie i ocieplenie

Włączony do ciągu technologicznego oczyszczalni sitopiaskownik usprawnia cały proces przy zachowaniu odpowiedniej przepustowości. W ofercie znajdują się rozwiązania wykorzystujące zarówno o sita spiralne, jak i bębnowe.

Zasada działania sitopiaskowników z sitami spiralnymi i bębnowymi jest taka sama. Ścieki z kanalizacji dopływają do komory dolotowej, której zadaniem jest również retencja gwałtownych napływów cieczy. W przypadku odcięcia zasilania elektrycznego, to miejsce pełni także funkcję przelewu awaryjnego. W przypadku sita spiralnego cylindryczny kosz cedzący oddziela wstępnie stałe zanieczyszczenia i przygotowuje je do transportu. Odbywa się on przy pomocy wstęgi ślimakowej, która wynosi masę skratek ku górze do zsypu, gdzie są one poddawane odwadnianiu. W przypadku sita bębnowego skratki po oddzieleniu na sicie podawane są najczęściej do praski skratek, w celu ich odwodnienia i zagęszczenia. Opuszczając strefę cedzenia, w przypadku obu typów sita, ścieki pozbawione skratek przepływają do drugiej części instalacji - poziomego piaskownika, w którym dzięki opadaniu cząstek na skutek grawitacji dokonuje się sedymentacja czyli osadzanie cięższych drobinek mineralnych na dnie zbiornika. Stąd piasek przenoszony jest przenośnikami ślimakowymi do odrębnego wysypu w celu jego dalszego składowania opcjonalnie poprzedzonego płukaniem. W większości aplikacji znakomicie sprawdzą się sita spiralne do mechanicznego oddzielenia odpadów i części stałych ze ścieków surowych. W przypadku niektórych ścieków przemysłowych lub ścieków obarczonych dużą ilością zanieczyszczeń włóknistych typu szmaty, sznurki, folie sitopiaskownik z sitem bębnowym z pewnością będzie lepszym rozwiązaniem. Urządzenie stosuje się w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartym terenie przy zastosowaniu izolacji termicznej i grzewczej.

W procesie oczyszczania jednym z najważniejszych parametrów jest ilość ścieków, które można poddać obróbce w konkretnej jednostce czasu. Oferowany typoszereg sitopiaskowników o przepustowości 5 do 100 litrów na sekundę znakomicie sprawdzi się w szerokim zakresie przepływów w oczyszczalniach, tak komunalnych jak i przemysłowych. Zastosowanie bardzo ergonomicznych technologii nie generuje wysokich kosztów - zakup, montaż i dalsza eksploatacja mieszczą się w granicach ekonomicznej kalkulacji. Kompaktowe rozmiary urządzenia, w którym poziomy piaskownik i skośne sita spiralne lub niewielkie sita bębnowe nie zajmują wiele miejsca, to również redukcja przestrzeni niezbędnej do ustawienia całej technologii.