System BIOCLERE®

Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® jest rozwiązaniem systemowym opartym o technologię biologicznych złóż zraszanych. Oczyszczalnia jest przeznaczona dla małych i średnich miejscowości w terenach wiejskich oraz obiektów użyteczności publicznej takich jak szkoły, domy pomocy społecznej, hotele itp.

Wybrane parametry techniczne:

  • Obciążenie: ok. 0,06 kg BZT5/RLM x d
  • Obciążenie hydrauliczne: ok. 100 l/RLM x d
  • RLM: 50 - 2000

Biologiczne oczyszczalnie ścieków, złoża zraszane

które reprezentuje system BIOCLERE®, cieszą się niezmienną od trzydziestu lat popularnością i uznaniem ze względu na niezawodność, energooszczędność i nieskomplikowaną obsługę. W świecie, a zwłaszcza w Europie pracuje kilkanaście tysięcy biologicznych oczyszczalni ścieków systemu Bioclere®. W Polsce zostało zainstalowanych i uruchomionych ponad 1000 tego typu oczyszczalni. System BIOCLERE® najczęściej jest wykorzystywany w miejscowościach od stu do tysiąca mieszkańców, osiedlach mieszkaniowych, lokalach usługowych, szkołach, szpitalach, ośrodkach wypoczynkowych itp. Prawidłowe użytkowanie gwarantuje bezawaryjność przez wiele lat. Kolejną zaletą jest prosta eksploatacja. Można powiedzieć, że w warunkach standardowych jest to najbardziej bezobsługowa technologia z wszystkich proponowanych w naszej ofercie.

Oczyszczanie odbywa się na złożu zraszanym, które stanowią specjalnie zaprojektowane pod względem powierzchni aktywnej i przepuszczalności kształtki HUFO. System pomp rozprowadza ścieki po górnej warstwie wypełnienia, przez które ciecz spływa grawitacyjnie w dół natleniając się przy tym w sposób naturalny poprzez stały kontakt z powietrzem. Kształtki znajdują się w kolumnie ponad poziomem przepływających ścieków. W ten sposób mikroorganizmy porastające powierzchnię kształtek, nawet przy braku zraszania, wywołanym na przykład przerwą w dostawie energii elektrycznej, nie obumrą, gdyż będą cały czas natleniane.

Nie potrzeba dużych nakładów finansowych, by oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® mogła sprawnie działać. Niskie koszty montażu i eksploatacji, a także zupełna neutralność zapachowa i odporność na zmiany temperatury, przemawiają na korzyść zastosowania tego rozwiązania. Ścieki po oczyszczeniu zostają odprowadzone do otwartych cieków wodnych, istniejących zbiorników wodnych, gruntu lub kanalizacji. Korzystając z technologii złoża biologicznego zraszanego uzyskuje się parametry spełniające wysokie normy ochrony środowiska. system BIOCLERE® jako jeden z pierwszych i jak dotychczas nielicznych uzyskał Europejską Ocenę Techniczną upoważniającą do stosowania na terenie całej Unii Europejskiej jako sprawdzonego i certyfikowanego rozwiązania dla małych oczyszczalni ścieków.

Karta produktu Pobierz [.pdf] 465KB
Koncepcja 500RLM - Profil linii - oczyszczalnia ścieków Pobierz [.pdf] 325KB
Koncepcja 500RLM - PZT Pobierz [.pdf] 232KB