System SBR

Oczyszczalnia ścieków SBR jest rozwiązaniem wykorzystującym osad czynny w tak zwanym biologicznym reaktorze sekwencyjnym. Technologia SBR dobrze sprawdza się w oczyszczaniu ścieków od jednostek mieszkalnych, ale również obiektów zbiorowych jak hotele, restauracje czy miejsca obsługi podróżnych. Dobrze sterowany i kontrolowany proces technologiczny pozwala na wysoką redukcję biogenów (azot, fosfor).

Wybrane parametry techniczne:

  • Obciążenie: ok. 0,06 kg BZT5/RLM x d
  • Obciążenie hydrauliczne: ok. 100 l/RLM x d
  • RLM: 50 - 2000

System SBR, czyli sekwencyjny reaktor biologiczny odznacza się wysoką skutecznością oraz pełną automatyzacją procesu oczyszczania ścieków. Oczyszczalnie ścieków SBR są wykorzystywane przede wszystkim w branży komunalnej, jednakże odpowiednio dobrane i zaprojektowane mogą skutecznie mierzyć się nawet z najtrudniejszymi ściekami przemysłowymi. Metoda działania oczyszczalni SBR opiera się o proces prowadzony w kilku cyklicznie powtarzających się fazach, w jednym zbiorniku reaktora. Prawidłowo przebiegająca reakcja biochemiczna sprowadza się do odpowiedniego czasu kontaktu i kontroli ilości osadu czynnego. Jeden cykl oczyszczania zajmuje zazwyczaj od 6 do 8 godzin. Podczas jego trwania ma miejsce:

  • Napełnianie reaktora surowymi ściekami wstępnie oczyszczonymi mechaniczne.
  • Beztlenowy proces denitryfikacji podczas mieszania surowych ścieków z zawartością reaktora.
  • Tlenowy proces nitryfikacji podczas napowietrzania reaktora za pomocą dmuchaw i rusztów napowietrzających.
  • Chemiczne wytrącanie fosforanów na zasadzie koagulacji.
  • Odpompowanie osadu nadmiernego oraz wytrąconych fosforanów.
  • Odprowadzenie ścieków oczyszczonych na zewnątrz układu.

Oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika, czyli cieków wodnych, rowów melioracyjnych, zbiorników przepływowych lub są rozsączane w gruncie, a część recyrkulowana jest do pierwszej komory oczyszczania. System SBR przewidziany jest dla ścieków trudnych, w szczególności wówczas, gdy konieczne są do usunięcia tzw. biogeny czyli związki azotu i fosforu. Wymaga stałej opieki eksploatacyjnej i wiedzy technologicznej z zakresu pracy z osadem czynnym. Jednakże wytrawnemu operatorowi dostarczy wielu możliwości w rozwiązywaniu wymagających problemów na każdej oczyszczalni ścieków.