System SBR

Oczyszczalnia ścieków SBR jest rozwiązaniem wykorzystującym osad czynny w tak zwanym biologicznym reaktorze sekwencyjnym. Technologia SBR dobrze sprawdza się w oczyszczaniu ścieków od jednostek mieszkalnych, ale również obiektów zbiorowych jak hotele, restauracje czy miejsca obsługi podróżnych. Dobrze sterowany i kontrolowany proces technologiczny pozwala na wysoką redukcję biogenów (azot, fosfor). System SBR, czyli...

Wybrane parametry techniczne:

  • Obciążenie: ok. 0,06 kg BZT5/RLM x d
  • Obciążenie hydrauliczne: ok. 100 l/RLM x d
  • RLM: 50 - 2000

Oczyszczalnia ścieków SBR jest rozwiązaniem wykorzystującym osad czynny w tak zwanym biologicznym reaktorze sekwencyjnym. Technologia SBR dobrze sprawdza się w oczyszczaniu ścieków od jednostek mieszkalnych, ale również obiektów zbiorowych jak hotele, restauracje czy miejsca obsługi podróżnych. Dobrze sterowany i kontrolowany proces technologiczny pozwala na wysoką redukcję biogenów (azot, fosfor).

System SBR, czyli sekwencyjny reaktor biologiczny odznacza się wysoką skutecznością oraz pełną automatyzacją procesu oczyszczania ścieków. Oczyszczalnie ścieków SBR są wykorzystywane przede wszystkim w branży komunalnej, jednakże odpowiednio dobrane i zaprojektowane mogą skutecznie mierzyć się nawet z najtrudniejszymi ściekami przemysłowymi. Metoda działania oczyszczalni SBR opiera się o proces prowadzony w kilku cyklicznie powtarzających się fazach, w jednym zbiorniku reaktora. Prawidłowo przebiegająca reakcja biochemiczna sprowadza się do odpowiedniego czasu kontaktu i kontroli ilości osadu czynnego. Jeden cykl oczyszczania zajmuje zazwyczaj od 6 do 8 godzin. Podczas jego trwania ma miejsce:

  • Napełnianie reaktora surowymi ściekami wstępnie oczyszczonymi mechaniczne.
  • Beztlenowy proces denitryfikacji podczas mieszania surowych ścieków z zawartością reaktora.
  • Tlenowy proces nitryfikacji podczas napowietrzania reaktora za pomocą dmuchaw i rusztów napowietrzających.
  • Chemiczne wytrącanie fosforanów na zasadzie koagulacji.
  • Odpompowanie osadu nadmiernego oraz wytrąconych fosforanów.
  • Odprowadzenie ścieków oczyszczonych na zewnątrz układu.

Oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika, czyli cieków wodnych, rowów melioracyjnych, zbiorników przepływowych lub są rozsączane w gruncie, a część recyrkulowana jest do pierwszej komory oczyszczania. System SBR przewidziany jest dla ścieków trudnych, w szczególności wówczas, gdy konieczne są do usunięcia tzw. biogeny czyli związki azotu i fosforu. Wymaga stałej opieki eksploatacyjnej i wiedzy technologicznej z zakresu pracy z osadem czynnym. Jednakże wytrawnemu operatorowi dostarczy wielu możliwości w rozwiązywaniu wymagających problemów na każdej oczyszczalni ścieków.