• PL
tło

sprawdź pokrewne urządzenia

liść

Oczyszczanie powietrza

Biofiltracja, dezodoryzacja i usuwanie odorów

Wysokie stężenia odorów zanieczyszczających powietrze mogą być poważnym problemem zdrowotnym. Jednakże nawet najmniejsza koncentracja odorów może stać się znaczącą uciążliwością. Rozwiązania firmy EKOFINN-POL pozwalają na całkowitą redukcję uciążliwych zapachów. W ofercie znajdują się takie technologie dezodoryzacji jak: biofiltracja, filtracja na węglach aktywnych, fotokatalityczne utlenianie odorów z zastosowaniem lamp UV oraz kombinacja wymienionych metod. Każde z urządzeń może być wyposażone w system monitoringu MONITEL®, odczyty stężenia gazów odorotwórczych online wraz z archiwizacją danych.

W celu ograniczenia emisji odorów proponujemy przekrycia zbiorników i kanałów wykonane z laminatów poliestrowo-szklanych.

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych czy gospodarczo-bytowych jest nieuchronnie związane z produkcją odorów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku sortowni odpadów, kompostowni czy ferm zwierząt hodowlanych. Nieprzyjemne zapachy powstają w wyniku gromadzenia i przetwarzania odpadów, co jest naturalnym efektem ubocznym tych działań. W firmie Ekofinn-Pol przygotowaliśmy profesjonalne rozwiązania technologiczne, umożliwiające usuwanie odorów szybko i skutecznie. Dezodoryzacja może być przeprowadzona z pomocą biofiltracji, fotokatalizy czy filtracji z wykorzystaniem węgla aktywnego. Nasi Klienci mają do dyspozycji kilka opatentowanych systemów, których szczegółowy opis dostępny jest na stronie.

Zmysł węchu człowieka jest bardzo wrażliwy, dlatego już niewielka dawka nieprzyjemnego zapachu wywołuje poczucie dyskomfortu. Przebywanie w pobliżu miejsca, w którym stale unosi się przykry odór, jest niezalecane ze względów zdrowotnych. Regularny kontakt z zatrutym powietrzem może prowadzić do powstania groźnych chorób oraz zatruć. Poza omówionymi poniżej systemami dezodoryzacji polecamy także zastosowanie osłon na zbiorniki i kanały, które zostały wykonane z wysokiej klasy laminatów poliestrowo-szklanych. Dzięki nim emisja odorów będzie znacznie ograniczona.

Usuwanie odoru – biofiltracja

Jednym ze skutecznych sposobów usuwania uciążliwych odorów jest zastosowanie filtrów biologicznych. W Ekofinn-Pol proponujemy dwa innowacyjne systemy do biofiltracji. BIOWENT doskonale sprawdzi się do dezodoryzacji powietrza pochodzącego z oczyszczalni przemysłowych czy komunalnych. W produkcie zastosowano specjalny rodzaj złoża, który pozwala wyeliminować siarkowodór, amoniak, merkaptany, kwasy tłuszczowe i pozostałe związki chemiczne, które są odpowiedzialne za powstawanie nieprzyjemnego zapachu.

Drugim produktem przeznaczonym do biofiltracji jest system BIOROK. Jest to innowacyjny filtr biologiczny, w którym wykorzystano naturalny pumeks wulkaniczny. Dzięki temu rozwiązaniu czas eksploatacji prezentowanego urządzenia jest nieograniczony. Nadaje się do neutralizacji odorów z oczyszczalni komunalnych oraz przemysłowych, jest odporny na działanie niesprzyjających czynników atmosferycznych, a jego obsługa nie stanowi żadnego problemu. Dodatkową zaletą systemu jest kompaktowy rozmiar.

Dezodoryzacja – fotokataliza

W nowoczesnej dezodoryzacji wykorzystywane jest również zjawisko fotokatalicznego usuwania gazów złowonnych. Do oczyszczania powietrza z wykorzystaniem fotokatalizy polecamy nasz innowacyjny system PHOTOWENT. W trakcie pracy urządzenia w jego wnętrzu wydzielany jest ozon, który wchodzi w reakcję ze związkami wywołującymi powstanie odorów. W filtrach korzystających z fotokatalizy wykorzystywane są złoża katalizatora węglowego. W skład oferowanego przez nas zestawu wchodzą dodatkowo dedykowane lampy UV.

Sposób działania urządzenia jest bardzo prosty. W trakcie fotokatalizy zanieczyszczone powietrze przedostaje się przez komorę lamp UV, które produkują ozon o optymalnym stężeniu. Następnie dzięki wbudowanemu wentylatorowi mieszanina gazów odorotwórczych i ozonu przepływa przez komorę katalizatora. System PHOTOWENT zaprojektowano w taki sposób, aby czas kontaktu mieszaniny wystarczył do przeprowadzenia kompletnej dezodoryzacji. Dzięki temu substancje odorotwórcze zostają całkowicie usunięte, a do atmosfery nie przedostaje się nadmiar ozonu.

X
Zobacz więcej: filtry banino | suszarnie osadów | biofiltracja | dmuchawy wyporowe | sprężarki śrubowe niskociśnieniowe | przekrycia zbiorników | biofiltry | skrubery | dmuchawa rotacyjna | dmuchawy roots’a | mikrofiltry | separatory piasku | sita bębnowe | sitopiaskownik | suszenie osadów | higienizacja osadów | prasa taśmowa do odwadniania osadów | prasa śrubowo-talerzowa | zagęszczanie osadów | filtr świecowy